Lái thử và trải nghiệm sản phẩm

Viết bài về quy định, điều kiện để khách hàng được phép lái thử và trải nghiệm sản phẩm